Grădiniţa Samariteanul - Baia de Criș

Patenschaftsprogramm für Kinder

 Gradinița ”Samariteanul”  Baia de Criș  funcționează de 12 ani

și este proiect al Bisericii Creștine Baptiste ”Vestea Bună” din Baia de Criș. 

 

Viziunea noastră:

Viziunea grădiniţei noastre este de a asigura condiţiile necesare pentru dezoltarea fizică, intelectuală, spirituală, socială a preşcolarilor din mediul rural. Scopul grădiniţei Samariteanul este de a îndruma copiii, de a contribui la formarea personalităţii lor prin principii şi valori de viaţă sănătoase, principii biblice, moral-creştine, care să ducă la formarea personalităţii şi caracterului acestora şi a unor cetăţeni valoroşi ai societăţii noastre în raport cu valorile educaționale europene.

 

Motto-ul nostru este Prov.22:6

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

 

 Misiunea Grădiniţei Samariteanul:

Grădinița noastră  este o instituţie de învăţământ preșcolar care îşi propune să promoveze o educaţie modernă multiculturală, fundamentată pe valori şi principii creştine europene şi să ofere tuturor preşcolarilor  posibilitatea dezvoltării lor  fiind  în egală măsură preocupat de crearea unui climat favorabil procesului de învățare, formării spirituale, învăţării continue  atât pentru preşcolari,  cât şi pentru personalul grădiniței.

 

În procesul educaţiei, grădinița noastră urmăreşte să colaboreze cu familiile preșcolarilor, cu comunitatea căreia acesteia îi aparţin şi cu toţi factorii implicaţi în acest demers.

 

Obiectivul nostru final este să-i ajutăm pe preşcolari să devină personalităţi integre, care să promoveze valorile creştine în societate, să trăiască relevant şi în concordanţă cu ceea ce cred, să contribuie la însănătoşirea morală a societăţii româneşti europene, să fie factori activi în zidirea şi consolidarea societății moderne  europene.

 

În aprilie 2019 Gradinița ”Samariteanul” Baia de Criș a primit Ordinul de Acreditare de Ministerul Educației  (beneficiem de taxa /copil, iar cheltuielile salariale pentru educatoare sunt platite din acestea).

În luna Noiembrie 2023 vom avea Evaluarea Externă de  ARACIP, asta nu înseamnă că lucrarea nu este lipsită de provocări. Calitatea procesului educativ și evoluția în bine a copiilor sunt singura noastră reclamă iar părinții copiilor sunt primii care văd acest lucru.

 

În anul școlar în curs avem un număr de 14 copii de religie ortodoxă. Pentru noi este o mare șansă să lucrăm cu acești copii pentru că în acest fel putem ajunge la inima părinților.

Pe parcursul anului școlar organizăm diverse activități la care invităm și părinții, iar aceste momente constituie ocazia noastră de a prezenta Evanghelia într-un mod care să nu-i ofenseze. 

La grădinița noastră 1 copil este din Baia de Criș iar 13 copii sunt din alte sate din jurul localității Baia de Criș ( Cărăstău, Rișca, Țebea, Ștei, Birtin). Pentru acesti copii trebuie să asigurăm transportul. Mare parte din resursele noastre materiale se duc pe aceste cheltuieli de transport. Cu  mașina noastră personală trebuie să facem zilnic în jur de 70 km. Părinții încearcă să acopere o parte din aceste costuri dar le este greu și de aceea ne-am oferit noi (eu și soțul) să-i  transportăm pe copii pentru ca să arătăm că ne pasă de educația lor.

 

Rugămintea noastră:
Dacă sunteți sensibili la nevoile copiilor noștri și doriți să ne susțineți în misiunea noastră, vă rugăm 
în Numele Domnului să luați în considerare o donație financiară.

Fiecare sumă, indiferent cât de mică, va fi folosită cu responsabilitate și va contribui la creșterea și dezvoltarea acestor copii.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această călătorie de a face o diferență în viețile lor!